دانشکده هنر های زیبا

دانشکده هنرهای زیبا از این حیث منحصربفرد است که تنها برنامه های کارشناسی در حوزه هنرهای بصری و تئاتر را در کل ایالت نیوفاندلند و لابرادور ارائه می کند.

دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه مموریال اهمیت فزاینده ای برای زندگی فرهنگی ایالت نیوفاندلند و لابرادور دارد و بر ارزش ها و چشم انداز پردیس Grenfell دانشگاه نیز تاثیر چشمگیری گذاشته است. این دانشکده که در پویایی پردیس و شهر کرنر بروک مشارکت ویژه ای دارد، یک نقطه عطف زندگی هنری در ایالت نیوفاندلند و لابرادور می باشد.

دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه مموریال مهارتهای ارزشمندی از جمله تفکر انتقادی، حل مسئله، همکاری و ارتباطات می آموزند. کسب مهارتهای حرفه ای و کارآفرینی برای حرفه تخصصی و خوداشتغالی در ساختن یک آینده موفق به دانشجویان امروز و فارغ التحصیلان فردا کمک خواهد کرد.

دانشکده هنرهای زیبا مفتخر به ارائه آموزش باکیفیت برای تمامی دانشجویان و در عین حال ارائه فرصتی برای تاثیرگذاری بر جهان پیرامون و کشف آینده می باشد. دانشجویان با شناخت اساتید و همکلاسی هایی که بخشی از سیستم پشتیبانی آنها خواهند شد، روابطی خواهند ساخت که دوستی های مادام العمر را شکل خواهد داد.

Device Slider
  •  دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا می توانند با انتخاب از میان برنامه های تحصیلی متنوع ارائه شده، تجربه دانشگاهی خود را سفارشی سازی کنند.

    دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا می توانند با انتخاب از میان برنامه های تحصیلی متنوع ارائه شده، تجربه دانشگاهی خود را سفارشی سازی کنند.

Device Slider
advanced divider

برنامه های تحصیلی دانشکده هنر های زیبا:

برنامه های کارشناسی:

برنامه های کارشناسی ارشد:

advanced divider