دانشکده حرکت شناسی انسانی

دانشکده حرکت شناسی انسانی یک محیط دانشکده ای کوچک با مزایای یک دانشگاه بزرگتر را ارائه می کند. دانشجویان زیر نظر اساتیدی آموزش خواهند دید که در یافتن راه موفقیت پشتیبانی آنها خواهند بود؛ دانشجویان با جامعه سروکار داشته و از فرصت انجام تحقیقات با همکاری اساتید تراز اول بهره مند خواهند شد. دانشجویان به خودی خود می توانند تحول آفرین باشند.

دانشکده حرکت شناسی انسانی دانشگاه مموریال به رویکرد تجربی و دانشجو-محور خود به آموزش می بالد. به بیان دیگر، دانشجویان نه فقط در کلاس درس بلکه در هر جای دیگری خواهند آموخت! در دانشکده حرکت شناسی دانشگاه مموریال، رویاهای بزرگی ترسیم می شوند! چشم انداز این دانشکده آن است که دانشجویان را به رهبران فعالیت های جسمانی و سلامت با هدف پیشبرد دانش و منافع برای مردم، جوامع و اجتماع تبدیل نماید.

فارغ التحصیلان دانشکده حرکت شناسی انسانی

فارغ التحصیلان این دانشکده اکنون اساتید دانشگاهی و محققان Post-doctoral، مدرسان تربیت بدنی، مدرسان کالج، مدیران آزمایشگاه های دانشجویی، فیزیوتراپیست ها، متخصصان کاردرمانی، درمانگران ورزشی، پزشکان، پرستاران و مشاوران سلامتی و حتی کارآفرینانی هستند که آموخته های خود در دانشکده حرکت شناسی انسانی دانشگاه مموریال را در عرصه عمل به کار می بندند.

پژوهش در دانشکده حرکت شناسی انسانی

اساتید و محققان دانشکده حرکت شناسی انسانی در پروژوه های نوآورانه ای مشارکت دارند که نتایج آنها باعث تشحول  غنای زندگی افراد می شود. پروژه های تحقیقاتی در دانشکده حرکت شناسی انسانی در محورهای پژوهشی متعددی انجام می شوند که مهمترین آنها عبارتند از:

          نقش طبیعت در سلامت و فعالیت های جسمانی

          قابلیت پیاده روی و دسترسی به سیستم حمل و نقل عمومی

          کاوش تعاملات مثبت ورزش و دولت در ورزش جوانان

          ابزارهای ارزیابی ریسک و خطرات ارگونومیک برای سنجش عوامل ریسک مرتبط با کار

          یادگیری و فراموشی در محیط های سخت

برنامه های تحصیلی دانشکده حرکت شناسی انسانی

دانشکده حرکت شناسی دانشگاه مموریال برنامه های کارشناسی ارائه می کند که آغازگر مسیر حرفه تخصصی دانشجویان است و برنامه های تحصیلات تکمیلی نیز رشد حرفه ای آنها را پشتیبانی می کنند.

برنامه های کارشناسی

یادگیری در کلاسهای درسی که اساتید دانشجویان را به اسم می شناسند؛ تجربه دست اول یادگیری در طی کلاس های درس، آزمایشگاه ها و کارآموزی  و فارغ التحصیلی به عنوان یک متخصص در حوزه سلامت و بهداشت و علاقه مند به منافع مردم، جوامع و اجتماع انتظاراتی است که دانشجویان کارشناسی دانشکده حرکت شناسی دانشگاه مموریال به راحتی می توانند از تحصیل در این دانشکده تصور کنند.

دانشکده حرکت شناسی انسانی دانشگاه مموریال برنامه های کارشناسی ارائه می کند که دانشجویان را در آغاز مسیر حرفه تخصصی آنها یاری می کند:

  • حرکت شناسی انسانی (همراه با کارآموزی)
  • حرکت شناسی
  • تربیت بدنی
  • تفریح و سرگرمی (Recreation)

برنامه های تحصیلات تکمیلی

علاوه بر تمرکز بر پژوهش و فعالیت های آموزشی، تفکر انتقادی و توانایی کار مستقل در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشکده حرکت شناسی انسانی دانشگاه مموریال تشویق می شوند چرا که مهارتهای قابل انتقال به هر حرفه ای می باشند. دانشکده حرکت شناسی انسانی برنامه های تحصیلات تکمیلی متنوعی با سبک های یادگیری متنوع و مسیرهای مختلف برای دانشجویان علاقه مند ارائه می کند

  • حرکت شناسی انسانی و تفریح و سرگرمی
  • حرکت شناسی
  • تربیت بدنی: برنامه کاملا آنلاین
  • تفریح و سرگرمی (Recreation)