دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مموریال محلی است که اساتید و دانشجویان درباره تکامل دانش انسانی و اینکه چگونه به جایی که اکنون هستیم رسیده ایم و در آینده به کجا خواهیم رسید تحصیل و تحقیق می کنند. یک مدرک در حوزه علوم انسانی و اجتماعی پایه دانش قدرتمندی همراه با تفکر انتقادی و مهارتهای پژوهشی، تحلیلی و ارتباطی مورد نیاز برای موفقیت و سازگاری در یک اقتصاد پویا و به سرعت در حال تکامل به دانشجویان اعطا می کند.

مزایای تحصیل در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

تحصیل در حوزه علوم انسانی و اجتماعی می تواند مزایای غیرقابل مقایسه ای برای دانشجویان و فارغ التحصیلان خلق کند: - کسب تفکر انتقادی و مهارتهای تحلیلی و ارتابطاتی مورد نیاز برای موفقیت در جهان در حال تغییر - شانس اشتغال در حرفه های پربار و مهیج - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی جایی است که دانشجویان کارشناسی می توانند آنچه آنها را جذب می کند مطالعه کرده و برنامه ای متناسب با جاه طلبی هایشان برای یادگیری و اشتغال را دنبال کنند. در سطح تحصیلات تکمیلی، دانشجویان برنامه های منحصربفرد و آزادی برای توسعه دانش و تخصص خود پیدا می کنند. اساتید دانشکده علوم انسانی و اجتماعی تحقیقاتی در حوزه های متنوعی انجام داده و اکتشافاتی می کنند که درک ما از گذشته، حال و آینده را پرورش می دهد. شبکه فارغ التحصیلان دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در حوزه های متنوعی نه تنها در ایالت نیوفاندلند و لابرادور بلکه در کل کانادا و همچنین سایر نقاط جهان مشغول به کار و فعالیت می باشند. اساتید دانشکده علوم انسانی و اجتماعی فعالانه در جامعه مشارکت دارند، چه کمک به درک مسائل پیچیده باشد و چه کار با گروه هایی برای حفظ فرهنگ، چه میزبانی سخنرانی های عمومی و یا ارتقاء آگاهی عمومی نسبت به مسائل مهم مرتبط با رفاه مردم و جوامع. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی یک جامعه پویا از دانشجویان، اساتید، کارکنان و فارغ التحصیلانی است که همه نسبت به مشارکت در جهان پیرامون خود متعهد می باشند.

پژوهش در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی: اعضای دانشکده علوم انسانی و اجتماعی پژوهش های شاخصی در گستره متنوعی از موضوعات در حوزه علوم انسانی و اجتماعی انجام می دهند. پژوهش در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی در دپارتمان های متعددی صورت می پذیرد.

مردم شناسی

علایق تحقیقاتی اساتید و اعضای هیئت علمی گروه مردم شناسی شامل مردم شناسی هنر و ادبیات، طبقه و فرهنگ، مردم شناسی اقتصادی، آموزش، جنسیت، جهانی سازی، مردم شناسی تاریخی، توسعه بین الملل، مهاجرت، نفت و گاز، بوم شناسی اقتصادی، نابرابری اجتماعی، جنبش های اجتماعی، گردشگری و جنگ می شود. این گروه تحقیقاتی در اروپا، امریکای شمالی و امریکای جنوبی انجام می دهند.

باستان شناسی

گروه باستان شناسی تمرکزی ویژه بر باستان شناسی منطقه آتلانتیک دارد، گرچه اساتید گروه در زمینه باستان شناسی جهان قدیم و جدید و باستان شناسی زیستی نیز تبحر دارند. پروژه های تحقیقاتی فعلی گروه شامل حفاری های مستعمره های انگلیسی قرن هفدهم در جنوب شهر سنت جونز و سایت های تاریخی و پیش-تاریخی نوا اسکوشیا و سایت های منطقه ای حاوی ۴۵۰۰ سال تاریخ First Nation و بسیاری موضوعات دیگر می شود.

مطلاعات کلاسیک

ادبیات کلاسیک مطالعه تمدن های روم و یونان باستان است. مطالعه این دو تمدن بیش از ۲۰۰ تاریخ را پوشش می دهد. این برنامه فرهنگ مادی جامعه باستان را از نظر هنر، مسکن، استحکامات، قصرها و حتی نحوه طبخ غذا دربرمی گیرد. فرهنگ مدرن غربی از این ریشه های باستان نشات می گیرد.

اقتصاد

گروه اقتصاد در زمینه اقتصاد کاربردی در حوزه های متنوع از جمله شیلات، نفت و معدن، شیلات، محیط زیست، توسعه، بین الملل، مالی، بخش دولتی، کار و اقتصاد سلامت تخصص دارند. ابتکار پژوهشی CARE تحقیقات اقتصادی کاربردی در منطقه را با نگاهی به ترویج درکی بالاتر از اقتصاد دریایی و تاثیرات اجتماعی آن ترویج می دهد.

زبان انگلیسی

گروه زبان انگلیسی دارای نقاط قوتی در تمامی حوزه های ادبیات بریتانیایی، کانادایی، ایرلندی و امریکایی از قرون وسطی تا اکنون می باشد. مطالعات تئوری و مبانی بصری یا روایت های چندسبکی نیز مولف های فعالی از جامعه تحقیقاتی دپارتمان زبان انگلیسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی را تشکیل میدهند.

زبانها، ادبیات و فرهنگ ها:

اساتید و محققان این دپارتمان تحقیقاتی در حوزه ادبیات، فرهنگ و زبان آلمانی، زبان آلمانی برای مقاصد کسب و کار و تجارت، ادبیات، فرهنگ و زبان روسی و بساری حوزه های مربوط به زبانهای اسپانیایی و ادبیات، فرهنگ و زبان و ترجمه امریکای لاتین مشارکت دارند.

قوم شناسی موسیقیایی

مرکز تحقیقات موسیقی، رسانه و محل (MMaP) تحقیقاتی در خصوص موسیقی به عنوان یک رویه فرهنگی را از طریق مطالعه سنت های متنوع موسیقی محلی و جهانی انجام می دهد.

فرهنگ فوکلور

گروه فرهنگ فولکلور تحقیقاتی در گستره وسیعی از موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی نامنقول از قبیل ترانه ها و داستان ها و افسانه های فولکلور، قوم نگاری گویش و باورهای عوام، سیستم های درمانی سنتی و رسوم فولکلور انجام می دهد.

مطالعات جنسیت

گروه مطالعات جنسیت تحقیقاتی در زمینه شهروندی و حقوق بشر، مطالعات ایرلند، اتوبیوگرافی و زندگی نامه نویسی، مطالعات زیست محیطی و تئوری های پیش-استعماری انجام می دهد.

جغرافیا

دپارتمان جغرافیا تحقیقاتی در حوزه های اقلیم شناسی و جغرافیای اقتصادی و فرهنگی، سیستم های اطلاعاتی ژئوگرافیک، حسگری راه دور و مدیریت منابع و بسیاری حوزه های دیگر انجام می دهد زیرا محیط های زیست انسانی و فیزیکی ایالت نیوفاندلند و لابردادرو امکان انجام چنین پروژه هایی را فراهم می سازد.

تاریخ

اساتید و محققان دپارتمان تاریخ در تحقیقاتی همچون تاریخ زیست محیطی، تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ نظامی و تاریخ دریایی مشارکت دارند و دوره های تاریخی از جهان باستان تا قرن بیست و یکم را کند و کاو می نمایند.

زبانشناسی

اساتید و محققان دپارتمان تاریخ در تحقیقاتی همچون تاریخ زیست محیطی، تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ نظامی و تاریخ دریایی مشارکت دارند و دوره های تاریخی از جهان باستان تا قرن بیست و یکم را کند و کاو می نمایند.

فلسفه

اساتید دپارتمان فلسفه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی از نقاط قوت تحقیقاتی در حوزه های متافیزیک، فلسفه مذهب، اخلاق و فلسفه سیاسی و اجتماعی برخوردار می باشند.

علوم سیاسی

اساتید و محققان دپارتمان علوم ساسی از علایق تحقیقاتی ویژه ای در حوزه های خط مشی های عمومی، سیاست اروپایی و بین المللی و انتخابات، کمپین ها و رای گیری بخصوص در کانادا برخوردار می باشند.

جامعه شناسی

اساتید و محققان دپارتمان تاریخ در تحقیقاتی همچون تاریخ زیست محیطی، تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ نظامی و تاریخ دریایی مشارکت دارند و دوره های تاریخی از جهان باستان تا قرن بیست و یکم را کند و کاو می نمایند.

برنامه های تحصیلی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برنامه های بسیاری برای دانشجویان مایل به کسب مدارج تحصیلی در حوزه آموزش ارائه می کند. دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مموریال برنامه های تحصیلی متنوعی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و PhD و همچنین به صورت دوره های کوتاه مدت منتهی به Certificate و Diploma ارائه می کند:

برنامه های مقطع کارشناسی:

دانشجویان کارشناسی در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مموریال می توانند تحصیل در یکی از رشته های زیر را انتخاب کنند. دانشجویان می توانند یک رشته اصلی را در هر زمانی در طول تحصیلاتشان اعلام کنند. برخی دانشجویان هنگام ثبت نام در سال اول یک رشته اصلی انتخاب می کنند و می توانند آن را در هر زمان تغییر بدهند و سایرین نیز این تصمیم گیری را به سالهای بعدی تحصیل خود موکول می کنند.

 • مردم شناسی
 • باستان شناسی
 • ادبیات کلاسیک
 • مطالعات ارتباطی
 • اقتصاد
 • زبان انگلیسی
 • فرهنگ فولکلور
 • زبان فرانسه
 • جغرافیا
 • مطالعات جنسیت
 • زبان و ادبیات آلمانی
 • تاریخ
 • حقوق و جامعه
 • زبانشناسی
 • مطالعات قرون وسطی
 • فلسفه
 • علوم سیاسی
 • مطالعات مذهبی
 • زبان و ادبیات روسی
 • جامعه شناسی
 • زبان اسپانیایی

برنامه های تحصیلات تکمیلی

برنامه های تحصیلات تکمیلی:

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برنامه های متنوع، چندوجهی و منحصربفردی در مقاطع تحصیلات تکمیلی ارائه می کند که از گرایش های تحقیقاتی دانشکده در گروه های مختلف پشتیبانی می نماید.

برنامه های phD

برنامه های PhD

برنامه های PhD معمولا چهار ساله هستند و شامل یک سال طی دروس، یک سال آزمون جامع و یا سایر الزامات و دو سال تحقیق و تکمیل رساله دکترا می شود. برنامه های تحصیلی ارائه شده در مقطع PhD در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مموریال عبارتند از:

          مردم شناسی

          باستان شناسی

          قوم شناسی موسیقیایی

          زبان انگلیسی

          فرهنگ فولکلور

          جغرافیا

          تاریخ

          زبانشناسی

          میان رشته ای

          فلسفه

          جامعه شناسی