دانشکده هنر های زیبا

دانشکده هنرهای زیبا از این حیث منحصربفرد است که تنها برنامه های کارشناسی در حوزه هنرهای بصری و تئاتر را در کل ایالت نیوفاندلند و لابرادور ارائه می کند.

دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه مموریال اهمیت فزاینده ای برای زندگی فرهنگی ایالت نیوفاندلند و لابرادور دارد و بر ارزش ها و چشم انداز پردیس Grenfell دانشگاه نیز تاثیر چشمگیری گذاشته است. این دانشکده که در پویایی پردیس و شهر کرنر بروک مشارکت ویژه ای دارد، یک نقطه عطف زندگی هنری در ایالت نیوفاندلند و لابرادور می باشد.

دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه مموریال مهارتهای ارزشمندی از جمله تفکر انتقادی، حل مسئله، همکاری و ارتباطات می آموزند. کسب مهارتهای حرفه ای و کارآفرینی برای حرفه تخصصی و خوداشتغالی در ساختن یک آینده موفق به دانشجویان امروز و فارغ التحصیلان فردا کمک خواهد کرد.

دانشکده هنرهای زیبا مفتخر به ارائه آموزش باکیفیت برای تمامی دانشجویان و در عین حال ارائه فرصتی برای تاثیرگذاری بر جهان پیرامون و کشف آینده می باشد. دانشجویان با شناخت اساتید و همکلاسی هایی که بخشی از سیستم پشتیبانی آنها خواهند شد، روابطی خواهند ساخت که دوستی های مادام العمر را شکل خواهد داد.

برنامه های تحصیلی دانشکده هنر های زیبا:

برنامه های کارشناسی:

برنامه های کارشناسی ارشد: