دانشکده پرستاری

دانشکده پرستاری دانشگاه مموریال نیوفاندلند که بیش از ۵۰ سال است به پرورش و آموزش پرستاران مشغول می باشد، شهرتی جهانی به سبب تعالی در ایالت، کشور و بین الملل به دست آورده است.

پرستاری یکی از چالش انگیزترین و پرتقاضاترین حرفه های جهان امروز است و پرستاران نقشی حیاتی در نظام درمانی ما ایفا می کنند. آنها برای ترویج بهداشت و جلوگیری از بیماری در محیط های متنوعی فعالیت می کنند. اساتید دانشکده پرستاری دانشگاه مموریال به عنوان مدرسان زبده این حوزه از تخصص و دانش کافی برای هدایت توسعه و پرورش نسل های بعدی پرستاران و رهبران پرستاری جهان تلاش می کنند.

پژوهش در دانشکده پرستاری

اکنون زمانی هیجان انگیز برای پیوستن به دانشکده پرستاری دانشگاه مموریال به عنوان یک محقق است. همراستا با چشم انداز چارچوب استراتژی پژوهشی دانشگاه مموریال، اساتید و محققان دانشکده پرستاری نسبت به پژوهش و مشارکت علمی متعهدند که پتانسیل بالایی برای تاثیرگذاری بر سلامت افراد، خانواده ها، گروه ها، سازمانها و جوامع چه در ایالت نیوفاندلند و چه کل کانادا و سرتاسر جهان دارد.

فرهنگ پژوهشی پویایی در دانشکده پرستاری وجود دارد که در رشد مداوم و قابل توجه از نظر تعداد پژوهانه های موفق و جوایز خاصل از مشارکت عمومی منعکس شده است. یک دستاورد برجسته اخیر دانشکده پرستاری شامل قرار گرفتن تحت پوشش موسسه Joanna Briggs می شود که ناشی از مقالات سیستماتیک، فضا تحقیقاتی ارتقا یافته، ایجاد و ارائه یک برنامه PhD و پشتیبانی و تسهیل پژوهانه و کمک هزینه های پژوهشی بوده است.

برنامه کارشناسی

دانشکده پرستاری دانشگاه مموریال نیوفاندلند یک برنامه پرستاری چهار ساله و همچنین سه ساله را در مقطع کارشناسی ارائه می کند. پرستاران نقشی حیاتی در نظام درمانی ما ایفا می کنند. آنها برای ترویج بهداشت و جلوگیری از بیماری در محیط های متنوعی فعالیت می کنند. تمرکز در دوره کارشناسی پرستاری بر پرورش متقاضیان و انگیزه بخشیدن به آنها جهت فراگیری مبانی تئوری و عملی پرستاری و مراقبت های درمانی می باشد.

برنامه های تحصیلات تکمیلی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشکده نیز می توانند در یکی از رشته های پرستاری با گزینه های متفاوت و یا Graduate Diploma در حوزه پرستاری و البته PhD پرستاری تحصیل نمایند. برنامه کارشناسی ارشد پرستاری یک برنامه آنلاین است و بنابراین تاثیر COVID-19 بر دانشجویان، پروژه های کارآموزی و واحدهای درسی (برای مثال بالینی) در دوره مرتبط مرود بحث قرار خواهد گرفت.

اخیرا بازبینی هایی در برنامه کارشناسی ارشد پرستاری ایجاد شده تا این برنامه تمرکز بر مهارتهای رهبری و اعمال دانش در عمل را بهتر منعکس کند. برنامه کارشناسی ارشد پرستاری پرستاران را در سطحی پیشرفته برای مشارکت در حوزه پرستاری و رهبری در محیطهای متنوع درمانی آماده می کند.

برنامه پرستاری بر مبنای این باور است که رویه های پیشرفته پرستاری مستلزم آماده سازی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی است که فرصتی برای وسعت و عمیق بخشیدن به دانش و شایستگی های پرستاری را به دانشجویان خواهد داد.