رتبه بندی US News

از آنجا که تعداد روزافزونی از دانشجویان در جستجوی تحصیل در خارج از کشور خود می باشند، رتبه بندی بهرین دانشگاه های جهانی که به طور خاص بر تحقیقات و شهرت دانشگاهی موسسات آموزش عالی و نه صرفا برنامه های تحصیلی آنها تمرکز دارد، می تواند در مقایسه صحیح و دقیق موسسات و دانشگاه های سرتاسر جهان به این قبیل متقاضیان کمک کند.

رتبه بندی Best Global Universities (US News) همچنین بینش های ارزشمندی در خصوص دانشگاه های امریکایی ارائه می کند و همه دانشگاه های امریکا می توانند خود را در مقابل سایر دانشگاه های فدرال و ایالتی محک بزنند و از این طریق در عرصه جهانی شناخته شده تر شده و به همکاری های جهانی دست یابند.

رتبه بندی Best Global Universities (US News) بیش از ۱۵۰۰ دانشگاه و موسسه در ۸۱ کشور را دربرمی گیرد. این رتبه بندی دانشگاهی جهانی از ۱۳ شاخص برای مصاحبه امتیازات کلی و رتبه هر دانشگاه استفاده می کند که عبارتند از:

 • شهرت پژوهشی جهانی: این شاخص مجموع نتایج جدیدترین نظرسنجی شهرت دانشگاهی در ۵ سال اخیر را برای بهترین دانشگاه های جهان منعکس می کند
 • شهرت پژوهشی منطقه ای: این شاخص مجموع نتایج جدیدترین نظرسنجی شهرت دانشگاهی در ۵ سال اخیر را برای بهترین دانشگاه های منطقه منعکس می کند. این شاخص منطقه ای باعث افزایش قابل توجه تنوع بین المللی رتبه بندی ها می گردد زیرا بر سنجش نظرات دانشگاهیان در خصوص سایر دانشگاه های منطقه تمرکز می کند.
 • مقالات چاپ شده: این معیار بهره وری تحقیقاتی کلی یک دانشگاه را بر مبنای مجموع تعداد مقالات پژوهشی و دانشگاهی وابسته به دانشگاه را که در ژورنال های تراز اول منتشر شده اند می سنجد. این شاخص ارتباط نزدیکی با اندازه دانشگاه دارد و همچنین تحت تاثیر تمرکز حوزه ای دانشگاه بخصوص می باشد زیرا برخی حوزه ها به ويزه پزشکی تعداد مقالاتی بیش از سایر حوزه ها منتشر می کنند.
 • کتابهای چاپ شده: کتابها رسانه نشر مهمی برای تحقیقات دانشگاهی بخصوص در حوزه های علوم اجتماعی و علوم انسانی می باشند. استفاده از این شاخص رتبه بندی مکمل مفیدی برای داده های مقالات است و تمرکز دانشگاه ها بر علوم اجتماعی و علوم انسانی را بهتر نمایان می سازد.
 • کنفرانس ها و سمینارها: کنفرانس های علمی محل مهمی برای ارتباطات دانشگاهی بخصوص در حوزه های وابسته به فنی مهندسی و علوم کامپیوتر می باشند. نشر رسمی مقالات کنفرانس می تواند دستاوردهای پژوهشی راستین را در حوزه های معینی نمایش بدهد که ممکن است در جای دیگری مستند یا منتشر نشده اند.
 • ضریب استناد آثار منتشر شده نرمال: مجموع تعداد استنادات به ازای هر مقاله تاثیر کلی پژوهش های دانشگاه را نشان می دهد و مستقل از اندازه یا قدمت دانشگاه است؛ مقدار این ضریب نرمال می شود تا بر تفاوت ها در حوزه تحقیقاتی، سال انتشار مقاله و نوع مقاله غلبه شود.
 • ضریب استناد کلی: این شاخص اندازه گیری می کند که دانشگاه در جامعه پژوهشی جهانی تا چه حد تاثیرگذار بوده است. این شاخص از طریق ضرب عامل رتبه مقالات در ضریب استناد نرمال به دست می آید. استناد کلی نرمال می شود تا بر تفاوت ها در حوزه پژوهشی، سال نشر و نوع مقاله غلبه شود.
 • تعداد مقالات جزو ۱۰ درصد پراستناد: این شاخص تعداد مقالات تخصیص داده شده به ۱۰ درصد مقالات پراستناد در جهان در حوزه های تخصصی مد نظر را منعکس می کند. به هر مقاله یک امتیاز درصدی اختصاص داده می شود.
 • درصد مجموع مقالات جزو ۱۰ درصد پراستناد: این شاخص درصد مجموع مقالات دانشگاه هایی را منعکس می کند که در بین ۱۰ درصد مقالات پراستناد جهان – به ازای حوزه تخصصی و سال نشر- قرار دارند. این شاخص میزان تحقیقات عالی که دانشگاه تولید می کند را سنجیده و مستقل از اندازه دانشگاه است.
 • همکاری های بین المللی – نسبت به کشور: این شاخص نسبت مجموع مقالات دانشگاه شامل نویسندگان همکار بین المللی به نسبت مجموع مقالات دارای نویسنده بین المللی در کل دانشگاه های کشور را می سنجد. این شاخص نشان می دهد که مقالات پژوهشی در مقایسه با سایر دانشگاه های همان کشور چه میزان بین المللی است.
 • همکاری های بین المللی: این شاخص نسبت مجموع مقالات دارای نویسندگان بین المللی دانشگاه است و یک معیار دیگر کیفیت می باشد.
 • تعداد مقالات دارای بیشترین استناد و جزو ۱ درصد پراستناد: این شاخص حجم مقالاتی را نشان می دهد که بعنوان پراستناد در یکی از ۲۲ حوزه تحقیقاتی شناخته شده اند. مقالات پراستناد بعنوان شاخص های تعالی علمی و عملکرد عالی در نظر گرفته می شوند و می توانند بعنوان سنگ محکی در حوزه های تحقیقاتی مختلف عمل نمایند.
 • درصد مقالات دارای بیشترین استناد و جزو ۱ درصد پراستناد: این درصد مقالات پراستناد تعداد مقالات پراستناد برای یک دانشگاه را تقسیم به مجموع تعداد اسناد تولید شده توسط آن دانشگاه نشان می دهد. این شاخص یک معیار تعالی است و درصد خروجی یک دانشگاه را نشان می دهد که در بین پرتاثیرترین مقالات جهان می باشند و مستقل از اندازه است.

دیدگاهتان را بنویسید