اهمیت رتبه بندی های دانشگاهی بین المللی

هنگامی که دانشجویان، والدین و اساتید به دنبال یک دانشگاه معتبر و متناسب با مشخصات و خواسته های خود هستند، آنها به رتبه بندی های معتبر دانشگاهی بین المللی مراجعه می کنند تا از کیفیت علمی، پژوهشی و خدماتی دانشگاه هدف اطمینان پیدا کنند. رتبه بندی های معتبر دانشگاهی بین المللی از شاخص ها و معیارهای متنوعی استفاده می کنند تا اطمینان حاصل شود که دانشجویان آینده از قبل ارزیابی کافی و شایسته از دانشگاه هدف داشته باشند.

دانشگاه مموریال در دسته های فنی مهندسی، علوم زیستی، علوم تربیتی (آموزش)، پزشکی و علوم بالینی در بین ۴۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارد و در حوزه های علوم کامپیوتر، کسب و کار و اقتصاد نیز در زمره ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان جای گرفته است.

جزو 0 دانشگاه برتر
جهان در حوزه های مدیریت، ریاضیات و علوم کامپیوتر
جزو 0 دانشگاه برتر
مهندسی شیمی، علوم محیط زیست و بوم شناسی
جزو 0 دانشگاه برتر
جهان در حوزه ی علوم سیاسی
رتبه 0
جهان در حوزه مهندسی دریا و اقیانوس شناسی

رتبه بندی Times Higher Education

دانشگاه مموریال نیوفاندلند در جدیدترین رتبه بندی جهانی QS برای سال ۲۰۲۱ در جایگاه ۷۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت. همچنین دانشگاه مموریال در بین ۳۵۰ دانشگاه پیشروی بین المللی از نظر رتبه بندی موضوعی جای دارد. تعداد قابل توجه دانشجویان و اساتید بین المللی در دانشگاه مموریال از جمله ویژگی های برجسته و جذاب این دانشگاه برای جامعه جهانی می باشد و از تنوع فرهنگی و پذیرندگی این دانشگاه حکایت دارد.

رتبه بندی QS

دانشگاه مموریال نیوفاندلند در جدیدترین رتبه بندی جهانی QS برای سال ۲۰۲۱ در جایگاه ۷۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفت. همچنین دانشگاه مموریال در بین ۳۵۰ دانشگاه پیشروی بین المللی از نظر رتبه بندی موضوعی جای دارد. تعداد قابل توجه دانشجویان و اساتید بین المللی در دانشگاه مموریال از جمله ویژگی های برجسته و جذاب این دانشگاه برای جامعه جهانی می باشد و از تنوع فرهنگی و پذیرندگی این دانشگاه حکایت دارد.

رتبه بندی Academic Ranking of World Universities

طبق رتبه بندی شانگهای در سال ۲۰۲۰، دانشگاه مموریال در بین ۶۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارد و دارای امتیاز کلی ۴ ستاره می باشد که بر مبنای ارزیابی های دانشجویان ویژگی های مناسب و تجربیات تحصیلی و زندگی دانشجویان را منعکس می کند. شایان توجه است که مموریال تنها دانشگاه کانادایی است که توانسته در بین برترین موسسات آموزش عالی جهان در حوزه مهندسی دریا/ اقیانوس شناسی قرار گرفته و جایگاه ۴۵ام در دسته بندی دانشگاه های برتر جهان را به خود اختصاص دهد.

رتبه بندی Best Global Universities

دانشگاه مموریال نیوفاندلند در جایگاه ۶۵۷ در جدیدترین رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهانی توسط US News جای گرفته است. این دانشگاه لقب ۲۲امین دانشگاه برتر کانادا را نیز به خود اختصاص داده است. دانشگاه مموریال به ویژه از لحاظ فعالیت های آموزشی و پژوهشی در مقباس بین المللی در حوزه علوم محیط زیست و بوم شناسی و همچنین علوم کشاورزی و حیوانی در جایگاه ۴۶۲-۳۷۷ جهانی شهرت جهانی دارد. البته جایگاه پیشتازانه این دانشگاه در حوزه های پزشکی بالینی، فنی مهندسی و علوم اجتماعی نیز انکارناپذیر است.

دانشگاه مموریال نیوفاندلند در شهر زیبای St. John`s کانادا قرار دارد و طبق مشهورترین و معتبرترین رتبه بندی های دانشگاهی بین المللی همواره در بین ۱۰۰۰ دانشگاه برتر جهان جای داشته است.

جزو 0 دانشگاه برتر
جهان در حوزه ی فنی مهندسی
جزو 0 دانشگاه برتر جهان
در حوزه های کشاورزی و جنگلداری
جزو 0 دانشگاه
برتر کشور کانادا
جزو 0 دانشگاه برتر
در حوزه های پزشکی و علوم بالینی
جزو دانشگاه برتر جهان
در حوزه های علوم زمین و دریا