موسسه علوم دریایی

موسسه علوم دریایی نیز که مرکز پیشروی کانادا در حوزه آموزش علوم شیلات و دریایی کانادا و یکی از بزرگترین مجموعه های آموزشی حوزه دریایی در جهان می باشد در شهر سنت جونز واقع شده است. پردیس Grenfell که در شهر Corner Brook واقع در ساحل غربی و چشم نواز جزیره قرار گرفته است یک پردیس دانشگاهی با تمرکز بر هنر و علوم پایه است که در برنامه های محیط زیست و هنرهای زیبا تخصص دارد. 

موسسه علوم دریایی یک پردیس مشهور دانشگاه مموریال نیوفاندلند است که امکانات تراز اول جهانی را با برنامه های آموزی قوی و اساتید نخبه و فرهیخته ترکیب می کند تا چشم انداز خوب بهعنوان یک موسسه علوم دریایی جهانی را تحقق بخشیده و شهرت بین المللی خود در عرصه تعالی اقیانوسی را به پیش براند. شهرت موسسه علوم دریایی مدیون سه دانشکده و هفت مرکز تحقیقات کاربردی و آموزش صنعتی است که تدریس و یادگیری، پژوهش و فعالیت های خلاقانه را با نیازها و فرصت های پیش روی دانشجویان، فارغ التحصیلان و شرکای صنعتی مرتبط می سازد.   

جامعه فارغ التحصیلان دانشکده علوم پایه که بیش از ۱۲ هزار نفر عضو دارد، از کاوندگان علم و حل کنندگان مسائلی تشکیل می شود که در صنایع علم محور در سرتاسر جهان مورد تقاضا هستند.

موسسه علوم دریایی

دانشکده علوم دریایی از طریق برنامه پاسخ صنعتی خود با صنایع نیز همکاری نزدیکی دارد تا دوره های کوتاه مدتی برای تحقق نیازهای آموزشی اجباری و غیراجباری فراهم کند. بسیاری از این برنامه ها در خارج از پردیس دانشگاه و در مکانهای مناسب برای صنایع و شرکت کنندگان برگزار می شوند.

موسسه علوم دریایی دارای چندین واحد آموزشی و پژوهش صنعتی می باشد:

  • مرکز Aquaculture و توسعه غذاهای دریایی (CASD)
  • مرکز پژوهشی زیست بوم شیلات (CFER)
  • مرکز منابع آبی پایدار (CSAR)
  • مرکز ارائه آموزش جامعه مبنا (CBED)
  • مرکز شبیه سازی دریایی (CMS)
  • مرکز بقا و ایمنی آفشور (OSSC)
  • واحد پزوهشی ایمنی اقیانوس (OSRU)
  • مرکز آموزش ایمنی و پاسخ های اضطراری (SERT)

دانشکده های موسسه علوم دریایی

موسسه علوم دریایی فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را در سه محور متمایز و سه دانشکده اصلی ارائه می کند که عبارتند از دانشکده مطالعات دریایی، دانشکده شیلات و دانشکده فناوری های اقیانوسی که هر یک روی ابعاد متفاوت و حائز اهمیتی از علوم دریایی کار می کنند.

دانشکده مطالعات دریایی

موسسه علوم دریایی نیز که مرکز پیشروی کانادا در حوزه آموزش علوم شیلات و دریایی کانادا و یکی از بزرگترین مجموعه های آموزشی حوزه دریایی در جهان می باشد در شهر سنت جونز واقع شده است. پردیس Grenfell که در شهر Corner Brook واقع در ساحل غربی و چشم نواز جزیره قرار گرفته است یک پردیس دانشگاهی با تمرکز بر هنر و علوم پایه است که در برنامه های محیط زیست و هنرهای زیبا تخصص دارد. 

موسسه علوم دریایی یک پردیس مشهور دانشگاه مموریال نیوفاندلند است که امکانات تراز اول جهانی را با برنامه های آموزی قوی و اساتید نخبه و فرهیخته ترکیب می کند تا چشم انداز خوب بهعنوان یک موسسه علوم دریایی جهانی را تحقق بخشیده و شهرت بین المللی خود در عرصه تعالی اقیانوسی را به پیش براند. شهرت موسسه علوم دریایی مدیون سه دانشکده و هفت مرکز تحقیقات کاربردی و آموزش صنعتی است که تدریس و یادگیری، پژوهش و فعالیت های خلاقانه را با نیازها و فرصت های پیش روی دانشجویان، فارغ التحصیلان و شرکای صنعتی مرتبط می سازد.   

جامعه فارغ التحصیلان دانشکده علوم پایه که بیش از ۱۲ هزار نفر عضو دارد، از کاوندگان علم و حل کنندگان مسائلی تشکیل می شود که در صنایع علم محور در سرتاسر جهان مورد تقاضا هستند.

دانشکده شیلات

دانشکده شیلات ارائه دهنده برنامه های آموزشی و تحصیلی برای دانشجویان علاقمند به ورود به صنایع Aquacukture، ماهیگیری، محیط زیست و غذاهای دریایی می باشد. دانشکده شیلات نیز مشارکت چشمگیری در برنامه های آموزشی مبتنی بر جامعه دارد، به طوری که اساتید دوره های آموزی صنعتی کوتاه مدت را در جوامع و عمدتا در ایالت نیوفاندلند و لابرادور و شمال کانادا برگزار می کنند. این دانشکده به سوی ارائه دوره ها و برنامه های آنلاین بیشتر حرکت می کند.

دانشکده شیلات موسسه علوم دریایی در طراحی و توسعه کارگاه ها و برنامه های آموزشی مشارکت دارد. اثربخشی این آموزشها از طریق تحقیقات مرتبط صنعتی ارتقا بخشیده می شود. ظرفیت های این دانشکده حول سه محور گسترده Aquaculture، شیلات و فراوری غذا سازماندهی می شود.

دانشکده فناوری های اقیانوسی

در جهانی که جمعیت انسانی روزافزون فشارهای فزاینده بر منابع و محیط زیست تحمیل می کند، فناوری نقشی حیاتی برای ایفا دارد. با توجه به نقش حیاتی اقیانوس ها در تمامی جنبه های حیات انسانی از تجارت گرفته تا آب و هوا، فناوری های اقیانوسی از اهمیت بی حد و حصری برخوردارند.

دانشکده فناوری های اقیانوسی موسسه علوم دریایی دانشگاه مموریال مسئولیت توسعه و ارائه برنامه های تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کاربردی در جنبه های متنوع فناوری های اقیانوسی را بر عهده دارد. این دانشکده نسبت به توسعه و ارائه برنامه هایی متعهد است که نیازهای بخش اقیانوس (صنعت، دانشگاه و دولت) در کانادا و کل جهان را برآورده سازد.

برنامه های آموزشی موسسه علوم دریایی

موسسه علوم دریایی برنامه های تحصیلی متنوعی را از مقطع کارشناسی تا مقاطع تحصیلات تکمیلی در سه دانشکده علوم مطالعات دریایی، مطالعات شیلات و فناوری های اقیانوسی ارائه می کند: