بیش از
بورسیه برای دانشجویان PhD
بیش از
فلوشیپ تحصیلات تکمیلی
بیش از
دلار بودجه تحقیقاتی
بیش از 0
مرکز تحقیقاتی

مموریال، پژوهش به معنای واقعی

دانشگاه مموریال بعنوان یکی از۲۰ دانشگاه تحقیقاتی برتر کانادا، دارای بیش از ۳۰ مرکز تحقیقاتی است و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بودجه تحقیقاتی را در سال تحصیلی ۲۰۱8-۲۰۱۷ دریافت کرده است. این دانشگاه و شرکای سرمایه گذارش از مدتها پیش به سرمایه گذاری در دانشجویان بااستعداد اعتقاد داشته اند و بیش از۱۵۰۰ فلوشیپ تحصیلات تکمیلی و ۸۵۴ دانشجوی PhD را تامین مالی نموده اند.محققان دانشگاه بیش از ۵۰ درصد کل حجم تحقیق و توسعه در ایالت نیوفاندلند را انجام می دهند.

مموریال، پیشتاز پژوهش در کانادا

بیش از ۴۰ درصد از تحقیقات مموریال مربوط به اقیانوس شناسی می شود که تنها در دانشکده علوم پایه ۶۸ درصد از بار تحقیقاتی را به خود اختصاص داده است. اگر تحقیقاتی در آتلانتیک شمالی صورت بپذیرد، به احتمال زیاد دانشگاه مموریال در آن مشارکت دارد. در واقع، دانشگاه مموریال شریک تحقیقاتی موسسه Ocean Frontier Institute در یک ابتکار تحقیقاتی مشارکتی با بودجه ۲۲۰ میلیون دلار است که بهره برداری از پتانسیل گسترده اقیانوس ها را هدف گرفته است. دانشگاه مموریال همچنین بخشی از ابرخوشه اقیانوس شناسی کاناداست، یک همکاری خصوصی در حوزه اقیانوس که از نوآوری و تجاری سازی برای پیشبرد و ارتقاء رشد اقتصادی پایدار از اقیانوس ها استفاده می کند.

چند درصد از تمام تحقیقات مموریال مربوط به اقیانوس شناسی می شود؟
40%
چند درصد حجم تحقیق در ایالت نیوفاندلند را دانشجویان مموریال انجام میدهند؟
62%
دانشکده علوم پزشکی چقدر از تحقیقات اقیانوس شناسی نیوفانلند را به عهده دارد؟
بیش از 40%

پژوهشگران برتر دانشگاه مموریال

نفر
بورسیه جامعه سلطنتی کانادا
نفر
دارنده کرسی های تحقیقاتی کانادا
نفر
بورسیه آکادمی مهندسی کانادا
0 نفر
بورسیه آکادمی علوم پزشکی کانادا

سقف بودجه های تحقیقاتی خارجی دانشگاه مموریال رکورد ۱۳۰ میلیون دلار را شکست!

مموریال، پژوهش به معنای واقعی

دانشگاه مموریال بعنوان یکی از۲۰ دانشگاه تحقیقاتی برتر کانادا، دارای بیش از ۳۰ مرکز تحقیقاتی است و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بودجه تحقیقاتی را در سال تحصیلی ۲۰۱8-۲۰۱۷ دریافت کرده است. این دانشگاه و شرکای سرمایه گذارش از مدتها پیش به سرمایه گذاری در دانشجویان بااستعداد اعتقاد داشته اند و بیش از۱۵۰۰ فلوشیپ تحصیلات تکمیلی و ۸۵۴ دانشجوی PhD را تامین مالی نموده اند.محققان دانشگاه بیش از ۵۰ درصد کل حجم تحقیق و توسعه در ایالت نیوفاندلند را انجام می دهند.

پژوهش در دانشگاه مموریال در شش دانشکده و هیئت علمی این دانشگاه در پردیس سنت جونز، سه دانشکده در پردیس Grenfell و سه دانشکده در موسسه علوم دریایی جریان دارد و گستره وسیعی از موضوعات تحقیقاتی کاربردی، پایه و میان رشته ای را پوشش می دهد. فعالیت های پژوهشی دانشگاه مموریال همچنین مراکز تخصصی در حوزه علوم دریایی و فناوری های اقیانوسی، Aquaculture، شیلات پایدار و ایمنی دریایی را نیز دربرمی گیرد. بیش از ۴۰ درصد فعالیت های پژوهشی دانشگاه مموریال مرتبط با اقیانوس است.

memorial university

رویکرد همکارانه میان رشته ای

در واقع، دانشگاه مموریال یک پارتنر استراتژیک موسسه Ocean Frontier Institute است که یک ابتکار پژوهشی همکارانه با سرمایه ۲۲۰ میلیون دلاری می باشد که تحقق پتانسیل گسترده اقیانوس های جهان را هدف گرفته است. این موسسه حاصل همکاری تاریخی بین دانشگاه های مموریال، دانشگاه Dalhouse و دانشگاه جزیره Prince Edward می باشد و در سال ۲۰۱۶ به لطف بودجه قابل توجه دریافتی از صندوق تعالی پژوهش کانادا و چندین سازمان دولتی و خصوصی دیگر شروع به کار نموده است.

دانشگاه مموریال همچنین بخشی از ابرخوشه اقیانوسی کاناداست که یک پارتنرشیپ خصوصی با استفاده از نوآوری و تجاری سازی می باشد که افزایش رشد اقتصادی پایدار از اقیانوس ها را هدف گرفته است.