You are currently viewing رتبه بندیQS

رتبه بندیQS

رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS یک رتبه بندی دانشگاهی است که رسما از سال ۲۰۰۴ شروع به فعالیت کرده است. این سیستم رتبه بندی با همکاری Elsevier اکنون از رتبه بندی های جهانی و رشته ای (که دانشگاه های برتر جهان برای تحصیل در ۴۸ رشته مختلف را برمی شمرد) و همچنین پنج رتبه بندی منطقه ای مستقل (شامل آسیا، امریکای لاتین، اروپا و آسیای مرکزی، منطقه عرب و BRICS) تشکیل می شود.

QS رتبه بندی های خود را برای ارزیابی عملکرد طبق آنچه جنبه های کلیدی ماموریت یک دانشگاه می باشند طراحی نموده است که شامل آموزش، پژوهش، پرورش اشتغال پذیری و بین المللی سازی می باشد.

رتبه بندی دانشگاهی جهانی QS بر مبنای شش شاخص صورت می شود که عبارتند از:

  • نظرات دانشگاهیان که بر مبنای یک نظرسنجی دانشگاهی جهانی داخلی انجام می شود. این نظرسنجی با استفاده از ترکیبی از فهرست های ایمیل و درخواست ها و پیشنهادات صورت گرفته و از دانشگاهیان فعال در سرتاسر جهان درباره دانشگاه های برتر در حوزه تخصصی آنها نظرسنجی می نماید. QS عناوین شغلی و توزیع جغرافیایی شرکت کنندگان را همه ساله منتشر می کند.
  • نسبت استاد به دانشجو که یک معیار تعهد تدریس می باشد. این شاخص ۲۰ درصد امتیاز هر دانشگاه در رتبه بندی را به خود اختصاص می دهد و یک سنجه کلاسیک مورد استفاده در سیستم های رتبه بندی بعنوان گزاره ای برای تعهد به تدریس است.
  • تعداد استنادات به ازای اساتید که یک معیار تاثیر پژوهشی می باشد. استنادات تحقیقات منتشر شده در بین پذیرفته شده ترین ورودی ها برای رتبه بندی های دانشگاهی ملی و بین المللی قرار دارد.
  • شهرت کارفرمایی که بر مبنای یک نظرسنجی از کارفرمایانی که فارغ التحصیلان را استخدام می کنند انجام می شود. جایگاه دانشگاه در این مورد به ویژه مورد علاقه دانشجویان بالقوه است که اذعان دارند این شاخص انگیزه اصلی آنها برای درخواست پذیرش در دانشگاه مربوطه می باشد.
  • نسبت دانشجویان بین المللی که یک معیار تنوع جامعه دانشجویی می باشد. یکی از دو معیار گرایش بین المللی سازی دانشگاه است که نشان می دهد آیا یک دانشگاه تلاشی برای جهانی شدن صرف می کند و آیا اقدامات جدی برای جذب دانشجویان و اساتید از سرتاسر جهان به کار گرفته است.
  • نسبت کارکنان بین المللی که یک معیار تنوع کارکنان دانشگاهی می باشد

دیدگاهتان را بنویسید